Czy VPN jest legalny?

Bardzo dużo osób zastanawia się, czy VPN jest legalny i jest to jak najbardziej słuszne pytanie. Nikt nie chce wpaść w konflikt z prawem przez korzystanie z jakiejś internetowej usługi. W tym krótkim artykule postaram się wyjaśnić status prawny usługi VPN.

 

Zacznijmy od najważniejszego faktu, czyli odpowiedzi na tytułowe pytanie. Tak, VPN to w pełni legalna usługa, chociaż jej status prawny nie jest w pełni regulowany. Obecnie Unia Europejska nie wydała żadnego przepisu, który zabraniałby lub ograniczał korzystanie z VPN-a, jednak poszczególne kraje mają co do tej usługi pewne wymogi.

 

Czy VPN jest legalny w moim kraju?

 

Odpowiedź praktycznie zawsze będzie brzmiała tak. Większość krajów świata z przyzwoitym dostępem do Internetu zezwala na używanie VPN. Jedyne zawiłości prawne dotyczą firm, które usługi VPN oferują, ponieważ w zależności od miejsca rejestracji działalności, są one zobowiązane do przestrzegania różnych norm.

 

Jeżeli firma jest zarejestrowana w jednym z krajów europejskich lub w Stanach Zjednoczonych, musi ona przechowywać logi dotyczące niektórej aktywności użytkowników. Jest tak, ponieważ VPN nie zawsze jest używany do celów zabezpieczenia sieci czy oglądania treści z geoblokadą. Niektórzy chcą ukryć swoją tożsamość poprzez serwer VPN po to, aby popełniać różnego rodzaju cyberprzestępstwa. Firma, która oferuje VPN jest zobligowana do zapobiegania i zgłaszania takiej kryminalnej aktywności użytkowników.

 

 

VPN podgląda, co robię w sieci?

 

Absolutnie nie. Chociaż pewne logi na temat aktywności są zachowywane na serwerach, są one w 100% szyfrowane i dostęp do nich jest niemożliwy. Jedynie w przypadku wykrycia przestępstwa, organy ścigania mogą zwrócić się do firmy o udostępnienie takich danych, aby dołączyć je do materiału dowodowego.

 

Korzystając z VPN-a w normalny i zgodny z prawem sposób, nie musisz się martwić, że Twoja aktywność będzie przez kogokolwiek podglądana. Wręcz przeciwnie, wszystkie Twoje dane będą jeszcze bardziej bezpieczne, ponieważ nikt nie będzie miał do nich dostępu.